Previous   Up   Next
Photo: 22 of 24, Album: Saint Lucia 2001
Looking down at Anse La Raye.

Looking down at Anse La Raye